مقاله ترجمه شده تخصصی ارزیابی NIMSAD از فرایند یكپارچه منطقی (RUP) به همراه فایلNIMSAD

عنوان انگلیسی مقاله:NIMSAD Evaluation of the Rational Unified Process عنوان فارسی مقاله :ارزیابیNIMSADاز فرایند یكپارچه منطقی(RUP) فرمت فایل ترجمه شده: فایل Wor
در حال حاظر شما فایل با عنوان مقاله ترجمه شده تخصصی ارزیابی NIMSAD از فرایند یكپارچه منطقی (RUP) به همراه فایلNIMSAD را دنبال می کنید .

عنوان انگلیسی مقاله:NIMSAD Evaluation of the Rational Unified Process

عنوان فارسی مقاله :ارزیابیNIMSADاز فرایند یكپارچه منطقی(RUP)

فرمت فایل ترجمه شده: فایل Word ورد (Doc) قابل ویرایش

تعداد صفحات فایل ترجمه شده:13صفحه متن انگلیسی به همراه13صفحه ترجمه فارسی

چند سطر از متن مقاله انگلیسی :

NIMSAD Evaluation of the Rational Unified Process

Introduction
Element 1: The Problem Situation
Element 2: The Methodology User (Intended Problem Solver)
Element 3 Stage 1: Understanding of the Situation of Concern
Element 3 Stage 2: Performing the Diagnosis
Element 3 Stage 3: Defining the Prognosis Outline
Element 3 Stage 4: Defining Problems
Element 3 Stage 5: Deriving the Notional System
Element 3 Stage 6: Performing Conceptual/Logical Design
Element 3 Stage 7: Performing the Physical Design
Element 3 Stage 8: Implementing the Design
Element 4: Evaluation
Summary

Introduction

The Rational Unified Process is the information systems methodolgy most widely in use today. The main contributers are the three amigosIvar Jacobson Grady BoochandJames Rumbaughwho also designed the Unified Modeling Language.

It is mainly based on the Ericsson Approach Objectory and the Rational Approach which were combined 1995 to the Rational Objectory Process. The Unified Modeling Language together with the expirience of from Rational Inc. acquired software tool companies formed the Rational Unified Process.

The Unified Process is a software development process that is the set of activities needed to transform a users"s requirements into a software system but it is also seen as process framework which can be specialised for different purposes.

چند سطر از ترجمه مقاله:

ارزیابیNIMSADاز فرایند یكپارچه منطقی(RUP)

فهرست1

مقدمه:

فرایند یكپارچه منطقی (RUP) یك اسلوب سیستمهای اطلاعاتی است كه امروزه در وسیع‏ترین حالت استفاده می‏شود. طراحان اصلی آن سه نفر هستند به نامهای ایوار یاكوبس، جرادی بوچ و جیمز رامبو، كه همچنین زبان نمونه‏سازی یكپارچه را هم طرح كرده‏اند. این فرایند اساساً مبتنی بر خط مشی (روش) اریكسون، ابجكتوری و خط مشی منطقی (عقلانی) است كه در سال 1995 با فرایند ابجكتوری منطقی تركیب شدند. زبان مدل سازی (نمونه‏سازی) یكپارچه به همراه تجربه‏ای از شركت Rational، فرایند یكپارچه منطقی را تشكیل داد.

فرایند یكپارچه یك فرایند توسعه نرم‏افزاری است كه مجموعه‏ای است از فعالیتهای مورد نیاز برای تبدیل نیازمندیهای كاربران به یك سیستم نرم‏افزاری، اما به عنوان یك چارچوب كلی فرایند هم دیده می‏شود كه می‏تواند برای مقاصد مختلف، اختصاصی شود.