دانلود بررسی فراینى حمل و نقل و كاربری آن در ایران

پیشگفتار حمل و نقل جریانی پویا و فراگیر به وسعت همه عالم و با پیشینه ای به گسترة همه تاریخ است به ویژه توسعه جهان امروز در ابعاد گوناگون آن به «صنعت حمل و
در حال حاظر شما فایل با عنوان دانلود بررسی فراینى حمل و نقل و كاربری آن در ایران را دنبال می کنید .

پیشگفتار

حمل و نقل جریانی پویا و فراگیر به وسعت همه عالم و با پیشینه ای به گسترة همه تاریخ است به ویژه توسعه جهان امروز در ابعاد گوناگون آن به «صنعت حمل و نقل ـ وابسته است.

اما حمل و نقل در ایران با همه تلاش و همتی كه به آن معطوف است هنوز بیش از نیم قرن با جهان توسعه یافته فاصله دارد و به نظر می رسد كه جبران آن چندان ساده و سریع نخواهد بود.

حمل و نقل جاده ای به دلیل ویژگی خاص خود از اهمیتی به مراتب بالاتر نسبت به سایر بخش های حمل و نقل برخوردار می باشد. موقعیت خاص جغرافیایی ایران عدم وجود راه های آبی داخلیف از یك سو و عدم گستردگی و پوشش كافی شبكه ریلی و هوایی زمینه ساز توسعه و اهمیت حمل و نقل جاده ای را در كشور فراهم ساخته است. به نحوی كه در سالهای اخیر بیش از 90 درصد كل بار جابجا شده در كشور ما از طریق جاده صورت گرفته است.

ظرفیت نهفته شبكه گسترده جاده ای كشور لزوم برنامه ریزی دقیق و استراتژیك برای استفاده هر چه بهتر از ظرفیت های بلا استفاده را مشخص می سازد و بدیهی است لازمه چنین امری دستیابی به آخرین اطلاعات حمل و نقل جاده ای می باشد. خودروهای سنگین در بخش مهم از فعالیت اقتصادی تمام كشورها را تشكیل
می دهند. ولی استفاده از آنها در خیابانها و نواحی نا مناسب می تواند دارای اثرات ناخوشایندی برای معابر باشد.كشورهای صنعتی راه هایی را برای مدیریت خودروهای باری سنگین ابداع كرده اند كه شامل كنترل پارگینگ، دسترسی ، كنترل مسیرها و پارگینگ های شبانه آنها می باشد. مسئله این است كه رانندگان خودروهای خود را با مواد ایمنی مطابقت دهند. می بایست خودروها قابل استفاده در راه بوده و رانندگان قادر به استفاده از آنها نباشند و محموله ها تحت كنترل سازمان حمل و نقل قرار گیرند و رانندگان با خودروهای با بار بیش از حد مجاز و برای ساعات متمادی طولانی اقدام به رانندگی ننمایند.

در ساختار حاكم بر حمل و نقل جاده ای مدرن، اصلی بر رقابت جدی، قدرت یافتن تشكل ها، مقررات زدایی، انظباط و شفافیت فعالیت های اقتصادی، توجه به حقوق و مصالح عمومی، تجارت بدون كاغذ و ... است و از طرفی به موازات این آزاد سازی به صورت جدی به نظارت و كنترل و به جرایم حقوقی و قضایی بسیار جدی و شفاف و روشن توجه شده است.

حمل و نقل جاده ای بار:

بخش حمل و نقل جاده ای كشورهان در سال های گذشته به اقتضای شرایط اقتصادی، اجتماعی سیاسی حاكم بر كشور نتوانسته است به موازات تحولات منطقه ای و جهانی پیش برود و صرفاً ساختار سنتی خود را توسعه داده است.

بنابراین در راستای پیشرفت در این بخش مستلزم ایجاد تغییر در ساختار و مناسبات حمل و نقل سنتی، زدودن برخی ناهنجاری های موجود در حمل و نقل كشور، تغییر در ساختار شكل یافت ناموزون فعلی، تغییر در نگرش و دیدگاهها و دانش مدیریتی مسئولان و مدیران و هدفمند كردن بخش حمل و نقل جاده ای می باشد.

حمل و نقل جاده ای در كشور ما رایج ترین و دسترس ترین روش جابجایی كالاست.به نحوی كه در حال حاضر حدود 85 درصد جابجایی كالا كشور از طریق جاده ها انجام می شود طبق یك برآورد انجام شده سالانه بالغ بر 245 میلیون تن كالا و مواد در سطح كشور توسط ناوگان جاده ای به جابجا می شود .

برای انجام این فعالیت 3.580 شركت و موسسه حمل و نقل كالا، با 180.154 دستگاه از انواع وسایط نقلیه باربری و 278717 راننده باربری جاده ای ، به كار اشتغال دارند بررسی های موجود حاكیست كه حدود 8 درصد جمعیت كشور به طور مستقیم و غیرمستقیم از طریق حمل و نقل ارتزاق می كنند .

جدول زیر میزان كالای جابجا شه در سطح كشور را در سال 1380 هـ . ش. نشان می‌دهد .

ناوگان

كالای‌جابجاشده‌(میلیون تن)

ظرفیت‌اسمی‌(میلیون‌تن)

درصد بازده

اختصاصی

7/49

5/106

7/46

عمومی

4/156

4/325

7/46

وانت

1/39

8/100

8/38

جمع

2/245

7/542

2/45

بر اساس آمار موجود طی سال 1380 هـ. ش تعداد 180.154 كامیون ، طی 9.524.414 سفر ، مقدار 104.440.087 تن كالا از مبادی بارگیری به مقاصد مورد نظر،‌حمل نموده اند از این مبادی تعداد 2.449.958 سفر (‌معادل 26 درصد ) درون استانی و 7.074.456 سفر‌(‌معادل 74 درص ) برون استانی انجام شده است

از نقطه نظر حجم كالا ومواد حمل شده مواد معدنی و ساختمانی با 1/37 میلیون تن (‌معادل 5/35 درصد ) كالاهای كشاورزی و دامی با 34 میلیون تن (معادل 5/32 درصد) كالاهای فلزی با 5/10 میلیون تن (‌معادل 1/10 درصد ) كالاهای شیمیایی با 6/7 میلیون تن ( معادل 3/7 درصد ) بیشترین سهم را درگروه كالاهای حمل شده در سال 1375 هـ. ش به خود اختصاص داده اند از نقطه نظر نوع ، سیمان با 4/14 میلیون تن معادل 8/13 درصد ) گندم با 5/6 میلیون تن (‌معادل 2/6 درصد ) آجر با 9/5 میلیون تن (‌معادل 6/5 درصد ) وزین ترین اقلام حمل شده در سال مذكور محسوب می گردند .

از نقطه نظر وسیله حمل بار ، كامیونهای اتاق دار 1/47 میلیون تن (‌معادل 1/45 درصد)‌كامیونهای كفی 4/20 میلیون تن ( معادل 5/19 درصد ) كامیونهای كمپرسی 4/16 میلیون تن ( معادل 7/15 درصد ) و بونكره 8/9 میلیون تن ( معادل 4/9 درصد)‌ بیشترین سهم را به لحاظ وزن كالا و تعداد سفر در ناوگان حمل عمومی بار كشور بر عهده داشته اند

از نقطه نظر میزان كالای حمل شده استان تهران ، با 4/15 میلیون تن (‌معادل 7/14 درصد ) استان اصفهان با 4/13 میلیون تن ( معادل 9/12 درصد ) و استان خوزستان با 6/11 میلیون تن ( معادل 2/11 درصد ) بیشترین سهم جابجایی كالا را بر حسب مبدأ و مقصد در سال 1375 هـ . ش به خود اختصاص داده اند .