جزوه مهندسی حمل و نقل

دانلود جزوه مهندسی حمل و نقل، در قالب pdf و در 130 صفحه، شامل: مقدمه چرا به حمل و نقل نیاز است؟ انواع حمل و نقل اهداف حمل و نقل نحوه برنامه ریزی حمل و نقل طبقه
در حال حاظر شما فایل با عنوان جزوه مهندسی حمل و نقل را دنبال می کنید .

دانلود جزوه مهندسی حمل و نقل،

در قالب pdf و در 130 صفحه، شامل:


مقدمه

چرا به حمل و نقل نیاز است؟

انواع حمل و نقل

اهداف حمل و نقل

نحوه برنامه ریزی حمل و نقل

طبقه بندی راه ها

تعاریف حجم ترافیک

سطح خدمت دهی (سرویس دهی)

کمیت های اصلی جریان ترافیک

تعریف سرعت و محاسبه انواع آن

محاسبه نظری ظرفیت مطلق

ظرفیت مطلق برای ترافیک غیرپیوسته

تراکم و فاصله عبور

فازبندی چراغ

پروسه تعیین زمان بندی چراغ های راهنمایی

نقش حمل و نقل در شکل و توسعه فضای شهرها

مدل سازی حمل و نقل

کاربری زمین و نظام حمل و نقل

و ...