پاورپوینت در مورد:بررسي بهره وري عوامل توليد در بخش حمل و نقل كشور

نوع فایل : پاورپوینت( Power Point )قابل ویرایش تعداداسلایدها :23 اسلاید بخشی از اسلایدها: 1- مقدمه 2- مباني تئوريك بهره وري 3 - بررسي عوامل توليد در بخش حمل ونق
در حال حاظر شما فایل با عنوان پاورپوینت در مورد:بررسي بهره وري عوامل توليد در بخش حمل و نقل كشور را دنبال می کنید .

نوع فایل : پاورپوینت( Power Point )قابل ویرایش

تعداداسلایدها :23 اسلاید

بخشی از اسلایدها:

1- مقدمه

2- مباني تئوريك بهره وري

3-بررسي عوامل توليد در بخش حمل ونقل

4- برآورد تجربي بهره وري عوامل توليد در بخش حمل ونقل كشور 5- جمع بندي و نتيجه گيري

1- مقدمه

*- اهميت حمل و نقل

- يکی از عوامل توسعه پايدار

- زمينه ساز شرايط رشد ، استقلال و عدم وابستگی

- پيوند تنگاتنگ و ناگسستنی با ساير بخشهای اقتصادی

*-بهره وری عوامل توليد

- رشد بهره وری عوامل توليد در بخش حمل ونقل مهمترين عوامل موثر بر رشد اقتصادی

* - دلايل افزايش مصرف انرژي

- افزايش خودروها

- بالا بودن متوسط عمر خودروها

- پايين بودن كارايي انرژي

- پایین بودن قیمت سوخت

*- كشش نقطه‌اي انرژي در حمل و نقل جاده‌اي

- كشش نقطه‌اي انرژي (حاصل تقسيم رشد انرژي مصرفي بخش به رشد ارزش

افزوده برای هر بخش )

- متوسط كشش نقطه‌اي انرژي در حمل و نقل جاده‌اي 41/1 بوده است

يعني يك درصد افزايش در ارزش افزوده بخش حمل ونقل جاده‌اي، بطور متوسط 41/1 درصد مصرف انرژي را در اين بخش افزايش داده است.

- كارايي مصرف انرژي در بخش حمل ونقل جاده‌اي كاهش يافته است.